You are here

Poddziałanie 2.3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój bardzo intensywnie wspiera wdrażanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP. Dzięki realizacji działania 2.3 „Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw" i jego podziałania 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" mogą one starać się o dofinansowanie zakupu innowacyjnych usług od jednostek naukowych.

Dofinansowana z programu usługa, musi polegać na opracowaniu nowego lub ulepszonego wyrobu, usługi, technologii produkcji czy nowego projektu wzorniczego. Projekt może także uwzględniać zakup usługi, dotyczącej innowacji nietechnologicznej, o ile będzie towarzyszyła usłudze, wymienionej powyżej.

O dofinansowanie z programu mogą ubiegać się tylko jednostki o statusie mikro, małych, średnich przedsiębiorstw, prowadzący swoją działalność gospodarczą w Polsce. Dla tych beneficjentów przewidziana jest dotacja w wysokości do 70-80% kosztów kwalifikujących.

Poddziałanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP" to duża możliwość dla przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoją działalność, wdrażać innowacje i unowocześniać się. Chętnych do skorzystania z tego dofinansowania, zapraszamy do kontaktu z naszą firmą, która pomoże w pozyskaniu tej dotacji unijnej oraz innych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60