You are here

Poddziałanie 2.3.2. Bony na innowacje dla MŚP

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to program mający na celu udzielenie wsparcia na finansowanie usług dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw realizowanych przez jednostkę naukową, przyczyniając się do unowocześnienia ich produktów (wyrobów i usług).

Projekty wpisujące się w poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP powinny wpisywać się w założenia Krajowej Inteligentnej Specjalizacji (najbardziej innowacyjne obszary polskiej gospodarki). Dodatkowo wnioskodawcy będą mieli szansę na otrzymanie większej ilości punktów, jeżeli usługa, którą zakupią od jednostki naukowej będzie gotowa do wdrożenia w przedsiębiorstwie.

Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP jest programem korzystnym dla firm mogących starać się o dofinansowanie zwłaszcza ze względu na możliwość podniesienia ich innowacyjności i konkurencyjności nie tylko na obszarze kraju, ale także międzynarodowym.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60