You are here

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków

Poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków powinno być interesujące dla przedsiębiorców chcących zwiększyć innowacyjność i konkurencyjność swoich działalności. Poddziałanie 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR to szansa dla mikro, małych i średnich beneficjentów, których firma zarejestrowana jest na terytorium Polski.

W ramach programu dofinansowanie otrzymają projekty obejmujące zakup od wykonawcy usługi polegającej na opracowaniu nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcyjnej, usługi lub nowego projektu wzorniczego. Projekty mogą dodatkowo obejmować zakup usługi dotyczącej innowacji nietechnologicznej, jeśli będzie ona towarzyszyła wcześniej wspomnianej usłudze.

Jeśli zainteresowało Cię poddziałanie 2.3.2 nabór wniosków, zgłoś się do nas po pomoc. Specjalizujemy się pozyskiwaniu dotacji unijnych, także w ramach tego programu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60