You are here

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO inteligentny rozwój

Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne PO Inteligentny Rozwój skierowane jest do wszystkich konsorcjów przedsiębiorstw i jednostek naukowych (których liczba członków nie przekracza 5, a przedsiębiorstwa stanowią 50% wszystkich uczestników).

Dotacja z tego poddziałania przeznaczona jest na realizację projektów, które obejmują realizację:
- badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych,
- eksperymentalnych prac rozwojowych.

Przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych jest koniecznym warunkiem do otrzymania dotacji z poddziałania 4.1.4 "Projekty aplikacyjne" PO IR. Do pozyskania jest bowiem kwota o wartości łącznej 200 000 000 złotych.

Więcej o pozyskaniu pomocy w pozyskaniu dotacji z tego poddziałania, można znaleźć kontaktując się z specjalistami z naszej firmy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60