You are here

Podniesienie innowacyjności jednostek dzięki działaniu 1.1

Jeśli tylko jesteś przedsiębiorcą, który chce osiągnąć sukces i marzy o tym, żeby rozwinąć swoją działalność gospodarczą, poświeć kilka minut na zapoznanie się z treścią mojego wpisu. Być może podsunę Ci pomysł, który sprawi, że już wkrótce Twoja firma rozwinie swoje skrzydła.

Słowo innowacja, z języka łacińskiego innovare oznacza „tworzenie czegoś nowego”. Innowacja jest więc procesem przekształcania dostępnych możliwości i środków w nowe i ich skuteczne wykorzystywanie.

W nowej perspektywie finansowej pojęcie to stanowi jeden z priorytetów. Położono na nie nacisk opracowując programy i w większości z nich innowacyjność projektu stanowi element obowiązkowy, bez którego środki nie zostaną przyznane.

Jednym z takich programów jest działanie 1.1. Podniesienie innowacyjności jednostek dzięki działaniu 1.1 ma dokonać się przede wszystkim za sprawą wzmacniania współpracy pomiędzy sektorem publicznym, jednostkami naukowymi i przedsiębiorstwami. Mają zostać stworzone trwałe struktury oparte na wzajemnej pomocy i przede wszystkim wymianie informacji, która zapewni każdej z tych grup podstawy do rozwoju i szansę budowania gospodarki opartej na rezultatach B+R i przede wszystkim na wiedzy.

Podniesienie innowacyjności jednostek dzięki działaniu 1.1 będzie miało miejsce dzięki ulepszeniu infrastruktury badawczej oraz zwiększeniu jej praktycznego zastosowania.

Nasza firma pomoże Państwu pozyskać środki z tego projektu. Zachęcam do kontaktowania się z nami i zadawania pytań związanych z programem i współpracą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60