You are here

POIG 8.1

Unia Europejska zachęca przedsiębiorców do wykorzystywania wsparcia w ramach POIG 8.1, ponieważ wciąż do rozdysponowania jest znaczna pula środków. W przypadku innych działań, w których można było ubiegać się o wsparcie, zostały one rozdysponowane szybciej, gdyż łączna pula była niższa. POIG 8.1 wciąż jednak stwarza przedsiębiorcom szanse.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60