You are here

POIR

W ostatnim czasie można uzyskać coraz więcej informacji na temat nowego programu operacyjnego na lata 2014-2020 tzw. POIR. Prasa, Internet, media... Wiele informacji, ale czy są one prawdziwe? Albo może inaczej – czy można przeczytać lub usłyszeć o jakichś konkretach? Jeśli chciałbyś bliżej poznać ten temat, to świetnie trafiłeś, ponieważ postaram się, aby zostało Ci to przedstawione krótko, zwięźle i na temat.

Więc od początku. Jak mówią założenia Umowy Partnerstwa, głównym celem owego projektu ma być pobudzenie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki w Polsce, co docelowo ma zostać wyrażone zwiększeniem nakładów prywatnych na B+R, czyli badania i rozwój.
Do działań tego programu będzie można zaliczyć podniesienie jakości badań naukowych, wsparcie dla przedsiębiorstw w obszarach innowacyjności i działalności badawczo rozwojowej, a także zwiększenie stopnia komercjalizacji i umiędzynarodowienia badań naukowych. Jednak najważniejsza zmiana, jaką przewiduje POIR są tzw. inteligentne specjalizacje, czyli dofinansowanie kierowane głównie na obszary, które mają potencjał rozwojowy. Po przeprowadzonym przez rząd badaniu, sprecyzowano 99 branż i technologii oraz 10 obszarów, w których Polska może się specjalizować.

Dodatkowo powinieneś wiedzieć, że jednym z głównych haseł, które charakteryzują POIR jest „od pomysłu do przemysłu”. Ma ono na celu kierowanie wsparcia dla przedsiębiorców nie tylko w początkowej fazie zakładania firmy, ale także w etapach następnych, czyli także w czasie prac rozwojowych i wdrożenia.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60