You are here

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa

POIR 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa to kolejny program z którego przedsiębiorstwa mogą otrzymać dofinansowanie w zakresie badań i rozwoju. Dotacja z tego programu umożliwia otrzymanie dofinansowania w zakresie prowadzenia eksperymentalnych prac rozwojowych. Oto kilka innych ważnych informacji o tym programie:

BENEFICJENCJI: jednostki nie posiadające statusu mikro, małego lub średnie przedsiębiorstwa czyli tylko duże przedsiębiorstwa.

FINANSOWANE PROJEKTY:
- projekty obejmujące realizację eksperymentalnych prac rozwojowych,
- projekty obejmujące realizację eksperymentalnych prac rozwojowych oraz badań przemysłowych.

ALOKACJA ŚRODKÓW: 750 000 000 złotych

POZIOM DOFINANSOWANIA:
- do 65% kosztów kwalifikowanych - dotyczy badań przemysłowych,
- do 40% kosztów kwalifikowanych - dotyczy eksperymentalnych prac rozwojowych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60