You are here

POIR 2014 - 2020

W nowej perspektywie finansowej spotykamy się z 6 krajowymi programami operacyjnymi oraz 16 regionalnymi programami operacyjnymi. Jeżeli chodzi o programy krajowe to w porównaniu z poprzednią perspektywą finansową możemy zobaczyć kilka istotnych zmian. Niektórych programów już nie ma, dodano kilka nowych, a niektóre zostały zastąpione przez inne.

Przykładem programu, który zastąpił inny jest POIR 2014 - 2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój zastąpił swojego poprzednika Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka. Zmiany, które zaszły dzięki POIG nie są wystarczające. Polska nie zyskała zbyt wiele na innowacyjności. W Unijnym Rankingu innowacyjności zajęła 4 miejsce. Nie jest to zbyt dobra pozycja... Dlatego konieczne było wprowadzenie programu POIR 2014 - 2020. Promowanie innowacyjności ma odbywać się poprzez wspieranie inwestycji firm w B+R – badania i rozwój oraz współpracy sektora nauki z sektorem biznesu.

Projekt PO IR jest bardzo ciekawy. Polsce wciąż brakuje innowacyjności, a dzięki PO Inteligentny Rozwój może się to zmienić. POIR 2014 - 2020 skierowany jest przede wszystkim do sektora nauki, przedsiębiorstw (szczególnie MŚP) oraz IOB – Instytucji Otoczenia Biznesu. Główne założenia tego programu to wsparcie projektów z zakresu badań naukowych, prac rozwojowych oraz innowacji w obszarze technologii środowiskowych – niskoemisyjnych, które pomagają spełnić cel jakim jest redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60