You are here

POIR 2014 2020 - poddziałanie 1.1.1

POIR (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój) jest jednym z programów krajowych realizowanych w Polsce w latach 2014-2020. Jednym z jego poddziałań jest poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”, czyli tzw. “szybka ścieżka”.

W kwietniu tego roku Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło nabór w ramach POIR 2014 2020 - poddziałanie 1.1.1 . Celem tego działania jest podniesienie innowacyjności polskich przedsiębiorstw poprzez wykorzystywanie rezultatów prac B+R w prowadzonej działalności gospodarczej. Beneficjentami tego programu są przedsiębiorcy spełniający kryteria mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Będą oni mogli ubiegać się o dofinansowanie projektów, obejmujących realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służą rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej oraz wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej.

Wniosek o dofinansowanie projektu należy złożyć wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem systemu informatycznego IP w terminie: od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku. POIR 2014 2020 - poddziałanie 1.1.1 w latach 2014-2020 dysponował będzie środkami w wysokości koło 1,9 mld euro. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju planuje z wykorzystaniem tych środków także uruchomienie kolejnych konkursów dla dużych lub nowopowstałych przedsiębiorstw. Weź udział w konkursach unijnych - pozyskaj dotacje i zrealizuj swój cel. Zapraszamy do podjęcia współpracy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60