You are here

POIR 3.2

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój to jeden z najciekawszych programów krajowych jakie będą realizowane w Polsce w ramach nowej perspektywy finansowej przeznaczonej na lata 2014-2020. Do jednych z projektów jaki będzie realizowany, to priorytet inwestycyjny POIR 3.2, czyli opracowywanie i wdrażanie nowych modeli biznesowych dla MŚP, a szczególności w celach internacjonalizacyjnych.

Projekt ma na celu umożliwienie polskim firmą ekspansję na rynki międzynarodowe, pomoże rozwinąć działalności eksportowe, a tym samym pobudzi rozwój całej gospodarki. Inicjatywa ta została skierowana głównie do innowacyjnych przedsiębiorstw, które są na etapie zdobywania nowych rynków zbytów i zamierzają poszerzyć swoja działalność o kolejne.
Jak każdy projekt ma określone grono beneficjentów, które będą mogły się starać o fundusze unijne w ramach POIR 3.2 :
przedsiębiorstwa działające w sektorze MŚP,
instytucje otoczenia biznesu,
jednostki administracji publicznej, w tym ich jednostki organizacyjne, lub wyłonione podmioty odpowiadające za realizację działań o charakterze systemowy.
Projekt obejmuje swoim działaniem bardzo duży obszar, bo działa na całym terytorium Polski. Nowa perspektywa finansowa przygotowała wiele projektów i konkursów, z których będzie można skorzystać już niebawem. Przygotuj się już teraz i zacznij pisać wniosek.

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o POIR 3.2 lub innych programach działających w latach 2014-2020 skontaktuj się z nasza firmą. Kontaktując się z nami, możesz także otrzymać pomoc w pisaniu wniosków.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60