You are here

POIR poddziałanie 1.1.1

Już niebawem rozpoczęty zostanie konkurs na POIR poddziałanie 1.1.1 co oznacza, że wkrótce oficjalnie ogłoszony zostanie nabór wniosków o dotację, w ramach której małe, mikro i średnie przedsiębiorstwa będą mogły starać się o przyznanie im dodatkowych funduszy ze środków Unii Europejskiej. Jak wynika z informacji opublikowanych niedawno przez Centrum Badań i Rozwoju, przedkładanie wniosków będzie możliwe już od kwietnia bieżącego roku, czyli już za dwa miesiące!

Każdy więc kto zaliczany jest do grona beneficjentów, jeżeli tylko jest ambitny, zależy mu na rozwoju firmy i osiągnięciu sukcesu powinien koniecznie zapoznać się z regulaminem. Powinien on sprawdzić jakie są główne cele i zamierzenia programu oraz jakie wymagania przed ubiegającymi się o dodatkowe środki stawia POIR poddziałanie 1.1.1.

Program ten skupia się na kilku najważniejszych kwestiach, takich jak: innowacja, wzrost konkurencyjności, zwiększenie eksportu. Dofinansowywane będą więc działania innowacyjne, które mają na celu przyczynienie się do podniesienia jakości polskich towarów i usług oraz podniesienia standardów do poziomu europejskiego, a poprzez działania wdrażające produkty na rynek i promujące je, zapewnią zwiększenie poziomu eksportu krajowych towarów i usług.

Aby pozyskać dotację należy sporządzić projekt i wniosek, spełniający postulaty programu, wykazać się innowacyjnością i kreatywnością. Warto już podjąć działania, aby mieć czas dopracować każdy, nawet najmniejszy szczegół i zwiększyć tym samym swoje szanse.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60