You are here

Polityka Spójności 2014-2020

Dofinansowanie kierowane do Polski będzie realizowane jako Polityka Spójności 2014-2020. Wszystkie działania będą zmierzały do poprawy stanu gospodarki w Polsce. W tym celu realizowane będzie 6 krajowych i 16 regionalnych programów operacyjnych, których konkretne cele i założenia zostały opracowane w Umowie Partnerstwa przygotowanej przez Komisję Europejską.

Do krajowych programów operacyjnych zaliczają się:

- Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
- Program Operacyjny Inteligentny Rozwój
- Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój
- Program Operacyjny Polska Wschodnia
- Program Operacyjny Polska Cyfrowa
- Program Operacyjny Pomoc Techniczna

Wymienione programy będą działały na skalę krajową, jednak prócz nich będą również realizowane tzw. RPO, czyli Regionalne Programy Operacyjne, które kierowane są do przedsiębiorstw działających na terenie poszczególnych województw. Pieniędzmi przeznaczonymi na ten cel zarządzać będą samorządy terytorialne, które doskonale znają słabe ogniwa regionu, w które należy inwestować.

Jako społeczeństwo polskie musimy dołożyć wszelkich starań, aby jak najlepiej wykorzystać otrzymane dofinansowanie, ponieważ przewiduje się, że dotacja 2014-2020 będzie ostatnią tego typu pomocą kierowaną do Polski. Zakłada się, że w 2020 roku Polska będzie na tyle bogata, że nie będzie mogła starać się o wsparcie na taką skalę.

Każdy przedsiębiorca znajdzie coś dla siebie. Działając w oparciu o poszczególne programy operacyjne, będzie można pozyskać dofinansowanie zarówno na stworzenie, jak i na rozkręcenie istniejącej już firmy. Polityka Spójności 2014-2020 daje wiele możliwości, dlatego nie zwlekaj i zorientuj się w temacie dotacji unijnej, której realizacja rozpocznie się w 2014 roku.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60