You are here

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych

Poprawa i lepsze dostosowanie ochrony zdrowia do trendów demograficzno-epidemiologicznych to program, którego celem jest rozwój współpracy i ułatwienie tworzenia partnerskich sieci, umożliwiających przekazywanie wiedzy, doświadczeń, technologii i najlepszych praktyk pomiędzy beneficjentami a podmiotami z Państw Darczyńców.

Wnioski mogą składać wszystkie polskie podmioty publiczne i prywatne oraz organizacje pozarządowe będące osobami prawnymi i działające w interesie publicznym.

Całkowita alokacja programu wynosi 754 812 PLN. Beneficjenci powinni zapewnić wkład własny stanowiący co najmniej 10% wartości każdego w przypadku organizacji pozarządowych i co najmniej 15% w przypadku wszystkich innych beneficjentów.

Jeżeli chcesz pozyskać dofinansowanie to skontaktuj się z nami. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie pozyskania dotacji unijnych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60