You are here

Pozyskanie dotacji unijnych

Pozyskanie dotacji unijnych to długotrwały proces, który poprzedzony musi być dokładna analizą możliwości oraz obecnej sytuacji podmiotu wnioskującego, a także obmyśleniem konkretnego pomysłu na realizację przedsięwzięcia. Następnym krokiem jest sporządzenie wniosku o dofinansowanie. Nie jest to jednak tak proste, jak początkowo się wydaje. Opracowanie wniosku to tak naprawdę szereg działań, które trzeba podjąć, zanim zarys pomysłu zostanie przeniesiony na papier, tj. określenie i scharakteryzowanie grup docelowych projektów, ich potrzeb, czy dokładna analiza rynku. Warto zwrócić się o pomoc do ekspertów, którzy specjalizują się w tworzeniu wniosków, a także wiedzą jak przyspieszyć prace nad nim.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60