You are here

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1

Pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1 może odbyć się tylko pod warunkiem złożenia wniosku elektronicznego o pomoc finansową za pomocą systemu informatycznego IP oraz uregulowania formalności związanych z wpisem do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji. Przedsiębiorstwa składające wniosek muszą określić wartość dofinansowania i uwzględnić w nim również poziom kosztów kwalifikowanych projektu: minimalnych i maksymalnych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu nie może być niższa niż 2 mln złotych.

Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu ustalona dokładnie jest w § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który mówi o tym, że do kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem zalicza się:
- koszty wynagrodzeń osób zatrudnionych przy prowadzeniu badań przemysłowych i rozwojowych w jednostce,
- koszty aparatury naukowo – badawczej,
- koszty poniesione na usługi badawcze, wartości niematerialne i prawne, licencje oraz know – how,
- koszty operacyjne i ogólne.

Aby pozyskanie dotacji w ramach działania 1.1.1 przyniosło jak największe efekty warto skorzystać z pomocy firm specjalizujących się w sporządzaniu wniosków o dofinansowanie. Nabory trwają od 4 maja do 31 grudnia, a więc czasu nie zostało, aż tak dużo. Zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60