You are here

Pozyskanie dotacji z działania 1.1.1 NCBiR

Wystartował pierwszy konkurs w 2015 roku w ramach POIR- Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Konkurs dotyczy firm z sektora MSP. Nabór organizowany jest przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju - działanie 1.1 “Projekty B+R przedsiębiorstw” , poddziałanie 1.1.1 “Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”. Fundusze do rozdysponowania w tej kwestii wynoszą 1,6 mld złotych. Wnioski o dofinansowanie składać można od 4 maja do 31 grudnia 2015 roku. Głównym celem tego działania ma być podniesienie innowacji polskich firm, dzięki wykorzystaniu rezultatów B+R w działalności gospodarczej.

Pozyskanie dotacji z działania 1.1.1 NCBiR dotyczy przedsiębiorstw, które posiadają miano mikro, małego lub średniego przedsiębiorcy - według MSP. Dotacje taką może otrzymać tylko taka działalność gospodarcza, która jest zarejestrowana i działa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Pozyskanie dotacji z działania 1.1.1 NCBiR ma służyć takim projektom, które:

 • obejmują badania przemysłowe i prace rozwojowe
 • wpisują się w dokument ,,Krajowe inteligentne specjalizacje”,
 • obejmują prace rozwojowe (projekty bez prac rozwojowych są wykluczone z możliwości dofinansowania),
 • zawierają zobowiązanie wnioskodawcy do wdrożenia wyników projektu (1/ wprowadzenie do własnej działalności, 2/ udzielenie licencji, 3/ sprzedaż praw do wyników).
 • Chcesz zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dotacji z działania 1.1.1 NCBiR?
  Jeżeli na prawdę zależy ci na zdobyciu dofinansowania, to zwróć uwagę na audyt możliwości dotacyjnych. Jest to usługa, która przygotowuje beneficjenta do zdobycia większej liczby punktów konkursowych. By projekt został dofinansowany musi bowiem uzyskać co najmniej 12 na 17 możliwych punktów.

  Programy

  Fundusze europejskie

  E-mail:
  kontakt@fundusze-europejskie.net

  Telefon:
  +12 397 76 70, +22 201 27 60