You are here

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.1

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest jednym z sześciu najważniejszych, krajowych programów operacyjnych tuż obok:
- Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój,
- Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko,
- Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa,
- Programu Operacyjnego Polska Wschodnia.
- Programu Pomoc Techniczna.

POIR, jak każdy program, posiada swój regulamin, w którym określone zostają jego najważniejsze cele i założenia, które usystematyzowane zostały w pięć osi priorytetowych:

Do najważniejszych celów tego programu należą:

1. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz pobudzenie ich aktywności tym zakresie,

2. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach poprzez promowanie inwestycji w innowacyjne projekty oraz zwiększenie dostępności rynku kapitałowego dla firm z sektora MŚP,

3. Wsparcie potencjału innowacyjnych przedsiębiorstw, zwiększenie poziomu umiędzynarodowienia działalności i promowanie współpracy pomiędzy nauką a biznesem,

4. Zwiększenie potencjału naukowo badawczego poprzez finansowanie badań, rozwój infrastruktury badawczej, podniesienie poziomu jakości badań oraz stopnia ich wykorzystywania,

5. Pomoc techniczna, która pozwoli zrealizować powyższe cele.

Jednym z działań POIR jest działanie 1.1., które zakłada podnoszenie poziomu infrastruktury badań i innowacji, i którego głównym celem jest wzmocnienie współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorstwami oraz sektorem publicznym.

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.1 będzie możliwe już niebawem. Nabór wniosków ruszy w kwietniu.

Jeżeli chcesz pozyskać dodatkowe środki, jednak obawiasz się, że nie poradzisz sobie i przerośnie Cię pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.1 powinieneś się z nami skontaktować, ponieważ na co dzień nasza firma zajmuje się pozyskiwaniem dotacji dla naszych klientów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60