You are here

Pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.2 RPO

Często słyszy się jako bardzo dotacje unijne pomagają firmom. Mimo to nie wszystkich udaje się przekonać, by skorzystali z tej szansy. Rozpoczynają się nabory wniosków konkursowych na nowe programu unijne. Szanse przed przedsiębiorcami się otwierają.

Przedsiębiorcy mogą starać dotacje z działania 1.2 RPO. Dlaczego warto rozpocząć pozyskiwanie dofinansowania z działania 1.2 RPO? Oto kilka powodów, które powinny przekonać potencjalnych beneficjentów.

Dofinansowanie w wysokości nawet 85% kosztów kwalifikowanych.
Pula środków na realizację - ok. 4 000 000 złotych.
Wsparcie zakupu usług doradczych lub badawczo-rozwojowych.
Dotacje dla przedsiębiorców z województwa Podkarpackiego.
Największe szanse dla mikro i małych firm.
Pomoc naszej firmy na każdym etapie pozyskiwania datacji z podziałania 1.2 PRO.

Zdecydowany na dotację? Skontaktuj się z nami!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60