You are here

Pozyskiwanie dotacji unijnych POIR

Jednym z programów jakie będą realizowane w związku z wykorzystaniem przez Polskę funduszy nowej perspektywy finansowej jest Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. To projekt, który będzie miał na celu zwiększenie innowacyjności polskiej gospodarki. Pozyskiwanie dotacji unijnych POIR będzie możliwe na takie przedsięwzięcia jak:
- projekty B+R przedsiębiorstw,
- prace B+R finansowane z udziałem funduszy kapitałowych,
- sektorowe programy B+R,
- wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw,
- wspieranie transferu technologii,
- proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw,
- wsparcie wdrożenia wyników prac B+R.

Podmioty gospodarcze, które zaliczane są do grupy beneficjentów programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój będą mogły złożyć wniosek o dofinansowanie, który będzie musiał być dopracowany w każdym najdrobniejszym elemencie. Pozyskiwanie dotacji unijnych POIR będzie możliwe jeśli wniosek o dofinansowanie będzie spełniał wszystkie wymogi formalne konkursu o dotacje a także będzie miał dużą wartość merytoryczną. Sposób finansowanie z jakiego będą mogli skorzystać przedsiębiorcy zależny będzie od rodzaju beneficjenta a także specyfiki projektu. Jednostki gospodarcze otrzymają dofinansowanie w formie:
- zwrotu całości lub części wydatków jakie poniesione zostały na realizację projektu,
- zaliczki, która wypłacona zostanie na planowane wydatki.
Korzystając z funduszy unijnych beneficjent musi się rozliczyć z otrzymanej dotacji, która powinna być wydatkowana tylko zgodnie z jej przeznaczeniem.

Nasza firma zajmuje się sporządzaniem wniosków o dofinansowanie unijne, pomożemy Państwu w wykonaniu wszystkich niezbędnych formalności.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60