You are here

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R, RPO WD jest możliwe dla przedsiębiorstw różnej wielkości, od mikro- po duże przedsiębiorstwa. Jednak należy pamiętać o jednym z kluczowych warunków: beneficjenci są zobowiązani realizować projekt/inwestycję na terenie Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego zgodnie ze Strategią ZIT WrOF.

Kwota dofinansowania to niemal 6,4 mln złotych, dlatego pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 1.2.2 A Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R jest bardzo opłacalne z punktu widzenia przedsiębiorcy.Pieniądze z dotacji mogą zostać przeznaczone na projekty związane z prowadzeniem badań przemysłowych oraz prac rozwojowych, jak również na zakup i dostosowanie do wdrożenia wyników prac B+R oraz praw własności intelektualnej.

Nabór wniosków w ramach poddziałania 1.2.2 A wciąż trwa, jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na pozyskanie dotacji, skorzystaj z naszej pomocy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60