You are here

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 2.3.4

Pozyskiwanie dotacji w ramach poddziałania 2.3.4 umożliwia Program Operacyjny Inteligentny Rozwój. W ramach tego poddziałania o dofinansowanie mogą starać się beneficjenci tacy jak mikro, mali oraz średni przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Na co można pozyskać dotację?
Poddziałanie 2.3.4 wspiera projekty związane z prawem ochrony własności przemysłowej oraz realizacją ochrony prawa własności przemysłowej.

Ogólna pula środków poddziałania wynosi:
- 4 440 000,00 zł dla przedsiębiorstw zlokalizowanych w województwie mazowieckim;
- 45 560 000,00 zł dla tych zlokalizowanych w województwie innym niż mazowieckie.

Jeżeli chcesz zdobyć dofinansowanie, które umożliwi Ci realizację projektu to skontaktuj się z nami. Chętnie pomożemy Ci w całej procedurze – od analizy Twojego projektu po rozliczenie zdobytych środków. Zapraszamy do zapoznania się z ofertą.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60