You are here

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.1

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.1 jest szansą dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców na realizację bardzo kosztownych projektów wyróżniających się wysokim poziomem innowacji. Wszystkie podmioty gospodarcze, które zainteresowane są otrzymaniem takiego wsparcia będą miały możliwość złożenia wniosku już w najbliższym terminie, ponieważ planowana data ogłoszenia konkursu została ustalona na kwiecień 2015 roku.

Działanie 1.1 jest odpowiednikiem działania, które prowadzone było w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka, który realizowany był w ubiegłej perspektywie finansowej. Dzięki wdrożeniu nowego systemu oceny wniosków przedsiębiorcy na całościową ocenę projektu oraz wydanie decyzji o otrzymaniu dofinansowanie czekać będą około 60 dni. Czas oczekiwania mimo wprowadzonych zmian może wydawać się długi, jednak ocena projektów jest procesem bardzo czasochłonnym i wymagającym szczególnie jeśli dany konkurs cieszy się ogromnym zainteresowanie podmiotów gospodarczych.

Pozyskiwanie dotacji z działania 1.1 może okazać się ogromną szansą dla mikro, małych oraz średnich przedsiębiorców na zaistnienie na rynku i wzrost ich konkurencyjności. Rynek gospodarczy cały czas się rozwija wprowadzenie nowych, innowacyjnych produktów i usług o wysokim stopniu innowacyjności może przesądzić o sukcesie. Zanim konkurs zostanie ogłoszony zainteresowane podmioty gospodarcze mają jeszcze czas na pozyskanie wszystkich niezbędnych informacji i opracowanie odpowiedniego wniosku, który umożliwi pozyskiwanie dotacji z działania 1.1.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60