You are here

Pozyskiwanie dotacji z działania 3.2

Pozyskiwanie dotacji z działania 3.2 to czynność, którą zajmujemy się od wielu lat. Nasi klienci nieustannie cieszą się sukcesem swoich projektów. Najlepiej wiemy co zrobić, by zdobyć dofinansowanie z Unii Europejskiej.
Działanie 3.2 nosi nazwę Innowacje w MŚP i pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego. Realizowane będzie w perspektywie finansowej 2014-2020. Za ogłaszanie konkursów i pośredniczenie odpowiedzialna jest instytucja PARP - Polska

Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Dofinansowanie otrzymać będzie można z następujących poddziałań:
Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek
Poddziałanie 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne

Pozyskiwanie dotacji z działania 3.2 możliwe jest dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Powierz nam napisanie dla Ciebie wniosku o dofinansowanie!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60