You are here

Pozyskiwanie dotacji z PO IR 1.1.1

Pozyskiwanie dotacji z PO IR 1.1.1 będzie możliwe przez grupę podmiotów gospodarczych, które zaliczać się będą do mikroprzedsiębiorstw. Dofinansowanie będzie miało na celu podniesienie zdolności inwestycyjnych jednostek gospodarczych poprzez realizację przedsięwzięć inwestycyjnych, które przyczyniać się będą do:

-wprowadzanie na rynek nowych produktów i usług, które odznaczać się będą najwyższą jakością,
-oszczędności surowców i energii oraz ograniczenia emisji szkodliwych substancji do środowiska,
-powstania nowych i stabilnych miejsc pracy,
-pobudzenia aktywności eksportowej firm.

Przedsiębiorców, którzy planują realizację przedsięwzięć współfinansowanych z poddziałania 1.1.1 czeka wiele pracy. Konieczne będzie sporządzenie perfekcyjnego wniosku, którzy przejdzie wszystkie etapy oceny i uzyska największą ilość punktów. Ważne jest aby wniosek spełniał wszystkie kryteria jakie zostały określone w ramach programu. Pozyskiwanie dotacji z PO IR 1.1.1 będzie ogromnym wyzwaniem, które warto podjąć bo nagroda jest bardzo wysoka. Wszystkie kwestie formalne sporządzenia wniosku mogą przerażać, są to jednak środki pochodzące z Unii Europejskiej, ważne jest aby trafiły one do właściwych jednostek gospodarczych, które wykorzystają je na realizację odpowiednich projektów. Priorytetem podziałania 1.1.1. jest wsparcie dla powstawania i rozwoju MŚP, jeśli konkursy będą cieszyć się popularnością przedsiębiorców główny cel z pewnością zostanie zrealizowane a Polska gospodarka pozyska szansę rozwoju.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60