You are here

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1

Jedną z największych korzyści wynikającej z przynależności do Unii Europejskiej są dotacje. Państwa członkowskie mogą liczyć na finansowe wsparcie ze środków unijnych, które zapewniają ich gospodarkom rozwój i stabilność. Pomimo iż nowa perspektywa finansowa rozpoczęła się już ponad rok temu, większość konkursów nie została rozpoczęta. Trwają jednak prace nad projektami i wnioskami. Już niedługo możliwe będzie między innymi pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1.

Działanie 1.1.1 realizowane będzie w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Ma ono przede wszystkim na celu :

- podniesienie poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw,
- zwiększenie poziomu krajowego eksportu,
- dostosowanie polskich standardów i norm do tych europejskich,
- ułatwienie polskim przedsiębiorcom wejście na rynki zagraniczne,
- podsinienie jakości polskich produktów, towarów i usług,
- ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska,
- sprzyjanie oszczędności surowców i energii.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 nie jest jednak proste. Konieczne jest sporządzenie projektu realizującego zamierzenia projektu, skompletowanie dokumentacji i przedłożenie jej w odpowiednim terminie w stosownych instytucjach. Przedsiębiorcy mogą jednak liczyć na pomoc takich firm jak nasza, która oferuje szereg usług związanych z pozyskiwania dofinansowania. Oferujemy wsparcie na każdym etapie, gwarantujemy zwiększenie szansy na przyznanie środków.

Napisz do nas i ciesz się dotacją!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60