You are here

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 POIR

Kolejne z poddziałań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój umożliwia uzyskanie dofinansowania projektów, obejmujących badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe. Beneficjentami tego programu są tylko duże przedsiębiorstwa.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 POIR nie należy do czynności z którymi każdy sobie poradzi. Zanim zacznie się starania o daną dotację, należy zapoznać się z szczegółowymi zasadami programu i określić czy spełnia się warunki uczestnictwa w programie. Następnie po zapoznaniu się z wymaganą dokumentacją należy przystąpić do sporządzenia wniosku. Jest to najtrudniejszy etap, z którym mało kto sobie radzi.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.1.1 POIR " Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” warto pozostawić specjalistom. Przedsiębiorstwa starające się o jej pozyskanie zapraszamy do kontaktowania się z naszymi ekspertami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60