You are here

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.1

1.2.1 lub "Tworzenie infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach" to oznaczenia kolejnego programu, realizowanego przez Regionalne Programy Operacyjne. Tym razem poddziałanie 1.2.1 o nazwie "Tworzenie infrastruktury badań i rozwoju w przedsiębiorstwach" zostanie sfinansowanie z funduszy RPO województwa Dolnośląskiego.

Dotacje na tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw to możliwość otrzymania wsparcia w zakresie realizacji projektów, obejmujących tworzenie i rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego. Zakres tych projektów dotyczyć ma między innymi centrów badawczo-rozwojowych czy laboratoriów specjalistycznych. Dotacja w tej dziedzinie, to więc duże wsparcie.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.1 oraz innych programów unijnych to usługi naszej firmy. Warto z nich skorzystać, by zwiększyć szanse na otrzymanie dotacji. Skontaktuj się z nami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60