You are here

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.2.2

Pozyskiwanie dotacji z podziałania 1.2.2 "Wsparcie dla przedsiębiorstw chcących rozpocząć lub rozwinąć działalność B+R" to szansa na rozpoczęcie lub rozwój działalności B+R, poprzez:

- prowadzenie badań przemysłowych i prac rozwojowych,
- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych,
- zakup wyników prac B+R i praw własności intelektualnej,
- wdrożenie zakupionych wyników prac B+R i praw własności intelektualnej.

Pozyskaj dotacje z podziałania 1.2.2 z pomocą naszej firmy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60