You are here

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 1.4.2 to cel coraz to większej grupy odbiorców działania 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstw.

Poddziałanie 1.4.2 ma na celu tworzenie nowych modeli biznesowych, które umożliwią wykorzystanie i maksymalizację aktywów przedsiębiorstwa w celu zwiększenia rentowności i uzyskania długoterminowej przewagi konkurencyjnej danego przedsiębiorstwa.

Beneficjentami są MŚP oraz Lokalne Grupy Działania.

Nasza wiedza i wieloletnie doświadczenie pomogą szybciej i skuteczniej pozyskać dofinansowanie z UE. Zapraszamy do kontaktu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60