You are here

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.2

W ramach poddziałania 2.3.2 Bony na innowacje dla MŚP, POIR dofinansowanie zostanie przeznaczone na realizację projektów obejmujących zakup od jednostki naukowej usługi opracowania nowego lub znacząco ulepszonego wyrobu, technologii produkcji, usługi lub nowego projektu wzorniczego.

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.2 jest możliwe dla przedsiębiorców z sektora MŚP, których działalność zarejestrowana została na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Poddziałanie 2.3.2 ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności oraz innowacyjności firm, które nie mają doświadczenia z sektorem badawczo-rozwojowym. Współpraca z jednostkami naukowymi może być bardzo korzystna z punktu widzenia przedsiębiorcy, ponieważ stanie się on właścicielem nowych i ulepszonych produktów lub usług, opartych o specjalistyczną wiedzę i nowoczesne rozwiązania.

Jeśli interesuje Cię pozyskiwanie dotacji z poddziałania 2.3.2, zgłoś się do naszej firmy. Z naszą pomocą zwiększysz szanse na otrzymania dofinansowania w ramach tego programu.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60