You are here

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 4.1.4 POIR

Pozyskiwanie dotacji z poddziałania 4.1.4 POIR czas zacząć! Od kiedy rozpoczęły się realizacje programów unijnych, każdy z przedsiębiorców może rozpocząć pozyskiwanie dotacji na innowacyjne działania, badania przemysłowe czy prace rozwojowe. Nie tylko firmy mogą się starać o dofinansowanie unijne. Z dotacji mogą korzystać również konsorcja przedsiębiorstw i jednostek naukowych. Mają do tego okazję w ramach realizacji poddziałania 4.1.4 PO IR.

Poddziałanie 4.1.4 oferuje dofinansowanie na realizację projektu, obejmującego badania przemysłowe i eksperymentalne prace rozwojowe lub tylko eksperymentalne prace rozwojowe, których realizacja jest koniecznością w celu pozyskania środków. Do pozyskania na realizację tych założeń z PO IR jest aż 200 000 000 złotych.

O dofinansowanie z 4.1.4 PO IR mogą ubiegać się konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, nie przekraczającymi 5 członków, w czym co najmniej połowę muszą stanowić przedsiębiorstwa.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60