You are here

Pozyskiwanie dotacji z Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw

Pozyskiwanie dotacji z Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw jest już możliwe. Niedawno ruszył konkurs o dofinansowanie w ramach konkursu horyzontalnego 1.2.1 B. Beneficjentami są te projekty, które związane są z tworzeniem i rozwojem zaplecza badawczo- rozwojowego przedsiębiorstw. Poddziałanie 1.2.1 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego, dlatego warunkiem jest prowadzenie przedsiębiorstwa właśnie w tym regionie.
Na “Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw” przeznaczona jest kwota 55,5 mln złotych. Pieniądze te przeznaczone będą na nowoczesną aparaturę, sprzęt, nowe technologie i inną niezbędną infrastrukturę dla tworzenia innowacyjnych produktów, procesów i usług.
Napiszemy wniosek w ramach poddziałanie 1.2.1. Pozyskiwanie dotacji z Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R przedsiębiorstw jest prostsze z naszą pomocą!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60