You are here

Priorytet inwestycyjny 1.2 II

W ramach Priorytetu Inwestycyjnego 1.2 w II osi wspiera się przedsiębiorców w celu finansowania wdrożeń wyników prac B+R, stanowiących kluczowy element w procesie przekształcania wiedzy w nowe usługi, produkty czy technologie.

Skuteczność wdrożenia wiąże się ze znacznie mniejszym ryzykiem niż w przypadku prac B+R i jest uwarunkowana czynnikami o charakterze rynkowym, wiążącymi się z:
- marketingiem nowych produktów i usług
- strategią realizowaną przez firmę

Wsparcie z wykorzystaniem zwrotnych instrumentów finansowych jest uzasadniane na podstawie ryzyka, jakie wiąże się z wdrażaniem projektów. Dlatego właśnie II oś PI 1.2 przewiduje wsparcie zwrotne bądź dotacyjno- zwrotne (mieszane).

Dodatkowo wspiera się także inwestycje przedsiębiorstw w zakresie rozwoju bazy infrastrukturalnej do prowadzenia B+R. Warto pamiętać,że jest to niezbędne do realizacji zaplanowanych przez przedsiębiorcę badawczo-rozwojowych projektów.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60