You are here

Priorytet inwestycyjny 1.2

Priorytet inwestycyjny 1.2(PI 1B) realizuje w ramach II osi priorytetowej PO IR cel szczegółowy 2: Zwiększony potencjał przedsiębiorstw do prowadzenia działalności B+R+I.
W ramach tego projektu realizowane będą takie projekty jak:
- Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw
- Otwarte innowacje – wspieranie transferu technologii
- Proinnowacyjne usługi dla przedsiębiorstw
- Zwiększenie intensywności współpracy w ramach krajowego systemu innowacji

Priorytet Inwestycyjny 1.2 kieruje finansowanie na świadczenie usług na rzecz przedsiębiorstw (w szczególności MŚP) przez podmioty już funkcjonujące na rynku (zgodnie z popytowym modelem wsparcia). Ponadto działalność IOB powinna w większym stopniu podlegać mechanizmom konkurencyjnym i umożliwiać samofinansowanie tych podmiotów. Opisywany priorytet realizowany będzie na terenie całej Polski. Jeżeli potrzebujesz dowiedzieć się czegoś więcej, rozwiać swoje wątpliwości lub zasięgnąć porady fachowca - skontaktuj się z nami! Nasi specjaliści chętnie odpowiedzą na Twoje pytania!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60