You are here

Priorytet inwestycyjny 3. 2

Celem szczegółowym jest wzrost umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw.
W ostatnich latach łatwo dostrzec można „panującą modę” na zwiększanie aktywności polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. W tym celu tworzy się wiele różnorakich projektów i programów. Jednym z nich jest PI 3.2. Oferuje on wsparcie z zakresu internacjonalizacji, kierowane do innowacyjnych przedsiębiorstw.

Finansuje się projekty przedsiębiorstw nawiązujących lub skutkujących nawiązaniem kontaktów z zagranicznymi kontrahentami i inwestorami. Realizuje się także projekty systemowe, które mają zapewnić dostęp do wiedzy dotyczącej umiędzynarodowienia działalności MŚP oraz te, które promują działalność tego typu.

Więcej szczegółowych informacji w kwestii priorytet inwestycyjny 3.2 uzyskasz po skontaktowaniu się z naszymi specjalistami.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60