You are here

Program COSME

Program COSME należy do grupy programów realizowanych w latach 2014-2020. Kierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw, administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

Program COSME jest kontynuacją programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Obejmuje cztery typy działań. Należą do nich: poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych, poprawa dostępu do rynków unijnych i globalnych, poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości. COSME stanowi instrument finansowania.

Finansowanie w ramach COSME odbędzie się przy zastosowaniu instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych. Jego budżet wynosi 2,5 mld EURO.

Oferta preferencyjnego finansowania w ramach programu CIP będzie dostępna do wyczerpania budżetów umów, najpóźniej do 2017 r.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60