You are here

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 jest nowym europejskim programem, który będzie umożliwiał wdrażanie założeń „Unii Innowacji”, czyli jednej ze sztandarowych strategii „Europa 2020”. Głównym celem tego programu jest utrzymanie UE w światowej czołówce w kwestii konkurencyjności i innowacyjności, a także zrównoważonej gospodarki. Mając na uwadze założenia, jakie przewiduje Program Horyzont 2020, można domyślać się, że będzie on w dużym stopniu wpływał na zrównoważone i ekologiczne budownictwo.

Program ten został przewidziany na lata 2014-2020 i skupia wszystkie istniejące dotychczas fundusze unijne przeznaczone na badania naukowe i innowacje. Dzięki temu działaniu zostaną ujednolicone i uproszczone zasady ubiegania się o finansowanie, co również ma zwiększyć zainteresowanie tym programem i ułatwić uczestnictwo w nim.

Jakie priorytety ma Program Horyzont 2020 ?

- Osiągnięcie doskonałej bazy naukowej.
- Utrzymanie wiodącej pozycji w przemyśle innowacji.
- Odpowiadanie na najbardziej istotne wyzwania społeczne.

Jednocześnie z opublikowaniem komunikatu, dotyczącego tego programu, Komisja Europejska skierowała wniosek legislacyjny do Parlamentu i Rady Europejskiej. W dokumencie tym budownictwo zostało uznane za sektor, na który powinny zostać skierowane działania. W głównej mierze zwrócono uwagę na:

- polepszenie wyników efektywności przemysłu wytwórczego,
- wprowadzenie technologii, które umożliwią wznoszenie efektywnych energetycznie budynków,
- zastosowanie niskowęglowych i nisko-energetycznych procesów przemysłowych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60