You are here

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 wchodzi w skład programów unijnych i stanowi największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji.

Swoim zakresem obejmuje trzy programy wspierania badań na poziomie unijnym: 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji dedykowany innowacyjnej części Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP) oraz działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT). Jego istotą jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji. Jego struktura opiera się na trzech priorytetach: doskonała baza naukowa, wiodąca pozycja w przemyśle i wyzwania społeczne. Oprócz tego do celów szczegółowych możemy zaliczyć: upowszechnianie doskonałości i zapewnienie szerszego uczestnictwa oraz nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa. Duże znaczenie będą miały także działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Dokładne działania na rzecz programu zawarte są w “Pakcie dla Horyzontu 2020”. Program Horyzont 2020 dysponuje budżetem w wysokości 77 028,3 mln euro.

Jeżeli chcesz pozyskać dotacje unijne, a nie wiesz jakie kroki powinieneś podjąć, to zapraszamy do kontaktu z naszym biurem. Nasza wiedza i doświadczenie w pozyskiwaniu dotacji unijnych pomoże Ci osiągnąć cel. Zapraszamy.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60