You are here

Program Innowacyjna Gospodarka

Program Innowacyjna Gospodarka to odpowiedź na jeden z priorytetów Unii Europejskiej, który skupia się na rozwoju przedsiębiorczości, innowacji oraz efektywnego wykorzystywania środków w krajach członkowskich Unii Europejskiej. W ramach Programu zrealizowanych zostało do tej pory wiele przedsięwzięć, za których realizację odpowiedzialne są nie tylko przedsiębiorstwa, ale też instytucje naukowe, wykorzystujące najnowocześniejsze zdobycze techniki.

Tags: 

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60