You are here

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie

Program Innowacyjna Gospodarka 8.1 w Europie ma również swoje odpowiedniki. W gospodarkach podobnych do Polski, które wstąpiły do UE w podobnym okresie, a dostęp obywateli do Internetu kształtował się na podobnym poziomie, przeprowadzono kilka działań, mających na celu poprawienie dostępu obywateli do infrastruktury informatycznej oraz rozwój przedsiębiorczości w dziedzinie gospodarki elektronicznej. Jednym z najczęściej stosowanych wskaźników do oceny innowacyjności przedsiębiorstw jest odsetek podmiotów wdrażających innowacje produktowe lub procesowe. Tutaj duża różnica na niekorzyść polskich firm w zakresie odsetka firm innowacyjnych dzieli małe przedsiębiorstwa europejskie i polskie. Polskie małe firmy znalazły się na ostatnim miejscu w rankingu badanych krajów z wynikiem 15%. Warto więc wykorzystywać szanse, jakie polskim przedsiębiorcom stwarza UE.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60