You are here

Program Inteligentny Rozwój

Program Inteligentny Rozwój to jeden z 6 krajowych programów operacyjnych w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020. Zastępuje on występujący w latach 2007-2013 program innowacyjna gospodarka. PO IG bardzo zasłużył się polskim firmom i przedsiębiorstwom, jak również całej polskiej gospodarce. Środki przekazane zostały na rozwój innowacji i poprawę konkurencyjności Polski. Niestety nie przyniosło to zamierzonych efektów i na tle innych krajów Polska dalej wypada bardzo słabo jeżeli chodzi o innowacyjność. Jest to powód dla którego Program Inteligentny Rozwój zastąpił PO IG.

Pod koniec roku 2012 w Unijnym Rankingu Innowacyjności Polska wypadła bardzo słabo, gdyż zajęliśmy dopiero 4 miejsce od końca. PO IR ma to zmienić. Program Inteligentny Rozwój ma za zadanie przede wszystkim wzbudzić popyt na innowacje i wspierać badania rozwojowe mające realne zastosowanie w gospodarce. Polska musi stać się bardziej konkurencyjnym krajem, a jest to możliwe tylko wraz ze wzrostem innowacyjności. Poziom badań w Polsce ma wznieść się na wyższy poziom.

Realizacja projektu PO IR przeprowadzona zostanie zgodnie z założeniami Umowy Partnerstwa. Badania dofinansowane z tego programu mają lepiej dostosowywać się do podaży B+R, a jednocześnie budzić popyt przedsiębiorstw na innowacje i prace rozwojowe. PO IR kierowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw (a zwłaszcza MSP), do sektora nauki (jednostek naukowych), instytucji otoczenia biznesu (parki naukowe, sieci aniołów biznesu) oraz wszelkich podmiotów zrzeszających pozostałych odbiorców (konsorcja, klastry).

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60