You are here

Program inteligenty rozwój - poddziałanie 1.1.1

Program Inteligenty Rozwój - poddziałanie 1.1.1 to nowy konkurs działający na podstawie zasad ustalonych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju skierowany głównie do mikro, małych, a także średnich przedsiębiorstw.

Obejmuje region województwa:
- wielkopolskiego,
- warmińsko – mazurskiego,
- zachodnio – pomorskiego,
- świętokrzyskiego,
- podkarpackiego,
- lubelskiego,
- łódzkiego
- dolnośląskiego,
- lubuskiego,
- pomorskiego,
- mazowieckiego,
- śląskiego,
- małopolskiego,
- kujawsko – pomorskiego,
- opolskiego,
- podlaskiego.

Podmiot kwalifikujący się jako MŚP może otrzymać dotację w wysokości nawet 20 mln EURO na swój projekt, musi spełnić tylko kilka warunków. Jednym z nich jest wpis do Krajowej Inteligentnej Specjalizacji i sporządzenie wniosku na oficjalnej stronie NCBiR za pomocą systemu informatycznego IP. Musi pamiętać także o poziomie kosztów jakie kwalifikuje do projektu. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju przeznaczy na dofinansowania ponad 1,6 mld złotych.

NABÓR WNIOSKÓW TRWA OD 4 MAJA DO 31 GRUDNIA – ŚPIESZ SIĘ PRZEDSIĘBIORCO, ZŁÓŻ WNIOSEK JUŻ DZISIAJ!

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60