You are here

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020 nosi nazwę COSME. Jak sama nazwa wskazuje, kierowany jest on do małych i średnich przedsiębiorstw, a także do administracji publicznej i start-upów w celu podniesienia ich konkurencyjności.

COSME powstał jako kontynuacja programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP). Obejmuje cztery typy działań, takie jak: poprawa dostępu małych i średnich przedsiębiorstw do finansowania w formie instrumentów kapitałowych i dłużnych, poprawa dostępu do rynków unijnych i globalnych, poprawa warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw oraz promocja przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości.

Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 - 2020 finansowany jest przez zastosowanie instrumentów gwarancyjnych i kapitałowych, a jego budżet wynosi 2,5 mld EURO.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60