You are here

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020

Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020 to projekt, który ma na celu wsparcie zatrudnienia oraz rozwój polityki społecznej i mobilności pracowników na terenie krajów Unii Europejskiej. Program ten podzielony został na trzy osie priorytetowe, które mają za zadanie wykonanie określonych celów tematycznych:
- zmodernizować zatrudnienie i stosowaną politykę społeczną w taki sposób aby walczyć z bezrobociem, poprawić warunki pracy a także stworzyć odpowiednią opiekę społeczną i przeciwdziałać wyłączeniu społecznemu,
- zwiększyć mobilność zawodową poprzez rozwój usług na rzecz rekrutacji pracowników, promowanie partnerstwa transgranicznego,
- poszerzyć dostęp jednostek gospodarczych, które zagrożone są wykluczeniem społecznym do mikrokredytów, mikropożyczek, które umożliwiać będą założenie własnej działalności gospodarczej.

Problem braku zatrudnienia oraz trudności w odnalezieniu się na rynku pracy jest bardzo powszechnym problemem, z którym boryka się coraz więcej krajów europejskich, dlatego też właśnie stworzony został Program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych 2014 - 2020. Koncepcja programu jest bardzo obiecująca, realizacja różnych projektów może zmienić obecny rynek pracy oraz stosowaną politykę społeczną.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60