You are here

Program ograniczania niskiej emisji w Krakowie

Miasto Kraków podjęło jakże potrzebne w dzisiejszym świecie działania mające na celu poprawę ochrony środowiska, w którym żyjemy. Program ograniczania niskiej emisji w Krakowie ma na celu poprawę jakości powietrza atmosferycznego poprzez unowocześnienie źródeł energii, z których korzystają jednorodzinne domy mieszkalne, obiekty wielorodzinne oraz budynki przedsiębiorców.

Na czym będzie polegał program ograniczania niskiej emisji w Krakowie? Miasto Kraków chce zrealizować zamierzone cele poprzez dofinansowanie aż 100% kosztów modernizacji starych nieekologicznych i uciążliwych kotłowni. Środki, które Kraków chce powierzyć na unowocześnienie powierzchni instalacji solarnej to kwota do 1000 zł za każdy metr kwadratowy. Dotacja, o którą ubiegać się mogą podmioty ma objąć także inwestycje w kotły kondensacyjne gazowe, pompy ciepła.

Z danych wynika, że Kraków jest drugim co do wielkości miastem w Polsce, w którym jakość powietrza jest jedną z najgorszych w Europie. Największym czynnikiem decydującym o tym stanie jest niska emisja, czyli ogrzewanie mieszkań węglem i śmieciami. Jak widać potrzebny jest program ograniczania niskiej emisji w Krakowie, gdyż daje on możliwość poprawy stanu środowiska. Dla Krakowa ważne są losy środowiska, w którym żyjemy... a dla Ciebie?

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60