You are here

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) to godny następca Innowacyjnej Gospodarki. Niedawno Ministerstwo Rozwoju Regionalnego przedstawiło jego założenia, z których wynika, że głównymi celami POIR będzie wspieranie badań naukowych i innowacji, podniesienie konkurencyjności małych i średnich firm, a także rozwój technologiczny.

Najważniejszą wprowadzaną zmianę możemy zawrzeć w dwóch słowach – inteligentne specjalizacje. Polega to na tym, że wsparcie unijne w głównej mierze będzie przekazywane dziedzinom, które mają największy potencjał rozwojowy. Rząd miał za zadanie określić te dziedziny, w których specjalizować może się Polska. Tym sposobem po stronie gospodarki określono już 99 branż i technologii, a także 10 obszarów po stronie naukowej. Trzeba przyznać, że jest to całkiem dobry wynik.

Każdy z regionów będzie musiał określić swoją specjalizację w celu uzyskania jak najwyższego wsparcia. Należy pamiętać, że im oryginalniejszy i praktyczniejszy pomysł, tym większe szanse na najwyższe dofinansowanie.

Resort uspokaja przedsiębiorców. Zniknie problem tzw. doliny śmierci, czyli sytuacji zatrzymania wsparcia dla firmy innowacyjnej w momencie, gdy trzeba rozpocząć produkcję. Jednym z haseł POIR jest „od pomysłu do przemysłu”. Oznacza to, że wsparcie będzie można pobierać w całym cyklu, czyli począwszy od fazy badań, kończąc na wdrożeniu.

Może warto dać szansę temu programowi i nie skreślać go na starcie... Jeśli nawet plan ten zostałby zrealizowany w małej części, to to i tak byłby wielki krok Polski w kierunku rozwoju gospodarki.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60