You are here

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1

Nowa perspektywa finansowa. Nowe programy unijne. Nowe priorytety.

Wraz z rozpoczęciem się 2014 roku rozpoczęła się nowa perspektywa finansowa, a wraz z nią ruszyły prace nad nowymi projektami unijnymi, które w najbliższym czasie brać będą udział w konkursach i starać się o przyznanie im dodatkowych środków finansowych. Jak już wspominałam na samym początku, zmieniły się również i priorytety- ale nie wszystkie. Warto pamiętać, że wiele z zaproponowanych programów stanowi kontynuację działań podjętych w perspektywie 2007-2013.
Program operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1 jest jednym z nich.

Realizowany jest on w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój ale stanowi kontynuację zadań, celów i działań Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Jego głównym założeniem jest podniesienie poziomu innowacyjności polskich przedsiębiorstw w stosunku do zagranicznych, które ma dokonać się dzięki wykorzystywaniu rezultatów B+R (badania i rozwój) prowadzonej działalności gospodarczej.

Program operacyjny Inteligentny Rozwój 1.1.1 ma do zagospodarowania aż 1.9 miliardów euro. Środki otrzymają te projekty, które zaproponują skuteczne rozwiązania w kwestiach zwiększenia eksportu polskich produktów i usług, zwiększenia ich jakości oraz ułatwienia wprowadzenia ich na rynki zagraniczne. Dofinansowanie przyznane zostanie projektom obejmującym badania przemysłowe i prace rozwojowe związane z produktami i rozwiązaniami zapewniającymi wzmocnienie pozycji polskich towarów na rynkach zagranicznych.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60