You are here

Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Program Operacyjny Polska Cyfrowa (PO PC) to program ukierunkowany na obszar technologii informacyjno- komunikacyjnej, a przede wszystkim dla projektów polegających na tworzeniu sieci szerokopasmowych oraz rozwoju usług publicznych świadczonych on-line na poziomie centralnym.

Program operacyjny Polska Cyfrowa skupia się na poprawie jakości życia poprzez wykorzystanie potencjału cyfrowego. Realizowany będzie on zgodnie z Założeniami Umowy Partnerstwa w ramach 2 celu tematycznego:
· Cel tematyczny 2. Zwiększenie dostępności, stopnia wykorzystania i jakości technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Na PO PC IIŚ przeznaczono na lata 2014-2020 ze środków Unii Europejskiej ok. 1,9 mld euro.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60