You are here

Program POIR w Polsce

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 niektóre programy z poprzedniej perspektywy finansowej są kontynuowane jak na przykład PO Infrastruktura i Środowisko innych już nie ma np. PO Kapitał Ludzki. W nowej perspektywie finansowej jest 6 krajowych programów operacyjnych w tym wspomniany wcześniej PO Infrastruktura i Środowisko, a także PO Inteligentny Rozwój, PO Wiedza, Edukacja i Rozwój, PO Pomoc Techniczna, PO Polska Cyfrowa oraz PO Polska Wschodnia. Program POIR w Polsce ma właśnie za zadanie zwiększyć jej innowacyjność.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój kierowany jest do przedsiębiorstw, a w szczególności do MŚP – małych i średnich przedsiębiorstw, a także w stronę sektora nauki, instytucji otoczenia biznesu oraz instytucji, które zrzeszają powyższych odbiorców. Są to klastry, . Jednakże program POIR w Polsce zakładał będzie przede wszystkim współpracę przedsiębiorstw z sektorem nauki. Innowacyjność w naszym kraju musi osiągnąć wyższy poziom i to jest krok w dobrym kierunku.

Badania i Rozwój będą podstawowym tematem jeżeli chodzi o program POIR w Polsce. Potrzebne one będą do podniesienia konkurencyjności Polskich produktów na rynkach zagranicznych. W Unijnym Rankingu Innowacyjności przeprowadzonym w 2012 roku Polska zajęła niestety bardzo słabą pozycję, a mianowicie 4 miejsce od końca. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój ma to zmienić najbliższych latach. Możemy wiązać z nim duże nadzieje.

Programy

Fundusze europejskie

E-mail:
kontakt@fundusze-europejskie.net

Telefon:
+12 397 76 70, +22 201 27 60